Wedstrijdsecretariaat

Wedstrijdsecretaris is:

Jan Janssen
Mocht het noodzakelijk zijn om een papieren wedstrijdformulieren te gebruiken (wanneer bv het elektronisch formulier niet werkt) dient dit direct na elke wedstrijd te worden ingeleverd op het wedstrijdsecretariaat, Graaf Jacobstraat 5, 6085 CT  Horn.
Bij niet tijdig inleveren volgt er een boete.

Bij problemen met het gebruik van het elektronisch wedstrijdformulier bel dan met de wedstrijdsecretaris: 06-31937865