Jaarvergadering HV Leudal

Graag wil ik u uitnodigen voor de algemene ledenvergadering van onze vereniging. Deze gehouden op maandag 24 oktober 2016 om 20.00 uur in de Hornerhof te Horn.

Het is voor uzelf maar zeker voor de vereniging belangrijk dat u aanwezig bent op deze vergadering. U kunt op deze manier kennis nemen en ook mee denken over de gang van zaken binnen de vereniging.

De agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening
  2. Notulen vorige jaarvergadering 5 oktober 2015
  3. Jaarverslag penningmeester
  4. Verslag kascontrolecommissie
  5. Vaststellen contributie verenigingsjaar 2016-2017
  6. Begroting 2016-2017
  7. Stand van zaken LimMid
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

Als lid bent u uiteraard ook vrij om zelf agendapunten aan te dragen. U kunt dat vooraf (3 dagen) doen door mij dat via een mail kenbaar te maken. Ook kunt u tijdens de vergadering in de rondvraag uw agendapunt naar voren brengen.

Vanaf 1 juli nieuwe spelregels

Tijdspel, blauwe kaart en extra veldspeler

Vanaf 1 juli zullen een aantal regels in het handbal veranderd gaan worden, dat maakte de Internationale Handbal Federatie (IHF) maandag bekend. De regels zullen bij de Olympische Spelen van 2016 in Rio al van kracht zijn.
Het gaat om vijf veranderingen, die een speciale spelregelcommissie bij verschillende jeugd- en junioren WK’s al heeft laten testen en positief beoordeeld heeft.

Een overzicht van de veranderingen:

Lees verder Vanaf 1 juli nieuwe spelregels